O autorech

RNDr. Jiří Kulich
* 1961, biolog a pedagog, absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER. Působí v ekologické výchově, věnuje se vzdělávání učitelů, studentů a žáků, je autorem několika studií a publikací. Dobrovolně pracuje v několika neziskových organizacích (např. Zelený kruh, Společnost pro trvale udržitelný život, SSEV Pavučina a STEP). Je nositelem ceny Josefa Vavrouška a ceny ministra životního prostředí za rok 2005. Nejvíce se věnuje oblasti školství, kultury, životního prostředí, neziskových organizací a místního rozvoje.

Acad. malířka Kateřina Bittmanová
Malířka, řezbářka a ilustrátorka desítek dětských knih a učebnic. Svou volnou tvorbu prezentuje převážně v zahraničí.