Časté dotazy ohledně učebnic environmentální výchovy

 • Jaký má učebnice formát, kolik má stran a kolik stojí?
  Učebnice má ležatý formát A4, je plnobarevná, má 32 stran a jejich ceny (včetně DPH) jsou:
  S Martinem a Petem širým světem - 91 Kč
  Co Anička a Martin dovedou - 91 Kč
  Od energie k odpadům - 91 Kč
  Co si pamatuje nejen babička - 91 Kč
  Na všechny učebnice máte jako škola nárok na 20% slevu.

 • Kolik učebnic obsahuje celá série?
  Série učebnic environmentální výchovy má čtyři díly, které obsahují veškeré učivo, které se má na prvním stupni základní školy probrat. Viz rozcestník s odkazy na jednotlivé ZDE.

 • Je možné na tyto učebnice čerpat státní dotace MŠMT?
  Všechny učebnice environmentální výchovy odpovídají pojetí a cílům RVP ZV, zejména průřezovému tématu environmentální výchova. Učebnicím byly uděleny schvalovací doložky MŠMT. Text schvalovací doložky se vztahuje k bezplatnému poskytování učebnic ve smyslu § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 • Bude nám stačit jedna učebnice do třídy?
  Každý žák by měl mít svou vlastní učebnici, která ho bude provázet po celou dobu studia prvního (v další sérii učebnic druhého) stupně. Rámcový vzdělávací program dává učitelům větší volnost a proto může s žáky probrat jeden školní rok pouze část učebnice a v dalším roce probrat zbytek. Výklad látky provází úkoly, které žáci plní (doplňování, dokreslování, diskuse mezi sebou, hraní her, atd.). Vzhledem k tomu, žák má učebnice na celou dobu studia prvního/druhého stupně, je investice do tohoto předmětu poměrně nízká.

 • Mohu učebnice kopírovat?
  Ne. Kopírováním se porušují autorská i etická práva autorů a nakladatele. Vzhledem k ceně i rozsahu učebnic je kopírování dokonce i zbytečné, protože cena černobílé kopie vychází na stejnou částku, kterou stojí její celobarevný originál, který je navíc hrazen z peněz Ministerstva školství a ne z peněz na provoz školy. Raději tedy koupit učebnice z peněz ministerstva a za ušetřené peníze za kopírování vzít děti třeba do místního muzea.

 • Jak si mohu učebnice objednat?
  Učebnice lze objednat elektronicky přes e-shop nakladatelství v sekci učebnice a slovníky nebo telefonicky/faxem od 10.00-17.00 na telefonním čísle 251 510 840 nebo emailem na arsci@arsci.cz. Přijaté objednávky se snažíme zpracovávat do jednoho až dvou dnů. V případě, že by se Vám líbily další knihy z naší produkce, můžete je k objednávce přidat. Na všechny naše tituly dostanete slevu 20 %.

 • Zvýhodňujete nějak větší objednávky?
  Ano. U objednávek pro celou třídu, tj. nad 25 ks od jednoho kusu učebnice se neplatí žádné poštovné a sleva na učebnice je zvýšena na 22 %.