Natálie Bakalářová

Mgr. Natálie Bakalářová absolvovala Filozofickou fakultu a od té doby se věnuje výuce anglického jazyka. Po dlouhá léta učila na jazykových školách a připravovala studenty ke zkouškám na vysokou školu, ke státním jazykovým zkouškám a mezinárodně uznávaným zkouškám, jako jsou např. FCE, CAE, atd. Při jejím několikaletém působením ve Velké Británii byla její Anglická gramatika v Cambridge oceněna jako jedna z nejlépe zpracovaných anglický gramatik. Její kvalifikace dokazují i úspěchy u překladatelských zkoušek pro britskou policii, kde se umístila na první pozici.

Jan Průcha

Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. je známý naší odborné veřejnosti svými publikacemi v oblasti pedagogiky a psychologie. Je externím profesorem na katedře andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze, hostujícím profesorem ve finském Turku a působí ve vědeckých společnostech v ČR a v zahraničí.

Eva Skálová

Mgr. Eva Skálová absolvovala Filozofickou fakultu UK v Praze a řadu let pracovala jako lektorka angličtiny na Katedře jazyků Akademie věd a v jazykových kursech Ministerstva průmyslu a obchodu. Zabývala se teoreticky i prakticky sestavováním slovníků zaměřených na speciální potřeby uživatele.

Acad. malířka Kateřina Bittmanová

Malířka, řezbářka a ilustrátorka desítek dětských knih a učebnic. Svou volnou tvorbu prezentuje převážně v zahraničí.