Jaké jsou problémy s výukou anglického jazyka u nás a co naše učebnice přináší nového?

Po revoluci nastal trend používat komunikativní způsob výuky, což je správné, ale jak zkušenost ukazuje, bez důkladného procvičení je obtížné použít v praxi to, co se sice teoreticky naučíme, ale nedostatečně procvičíme. Pokud si nezkusíme vytvořit aspoň stovku podmínkových vět, tak je při běžném hovoru přirozeně nepoužijeme, takže určitý dril je nezbytný.

Možná díky špatné znalosti anglického jazyka nebo neschopnosti vyložit danou látku českým autorem vzniklo mnoho nekvalitních učebnic, které studenty moc nenaučily. Možná i z tohoto důvodu se i Česká republika svezla na trendu anglických učebnic (Project English, Headway, aj.). Tyto učebnice jistě nemůžeme zavrhovat, ale musíme vzít v úvahu jeden důležitý fakt, který je u nás často opomíjen. Anglické učebnice se tisknou v unifikované podobě a výklad v nich nebere v úvahu, že německému studentovi dělají jiné potíže, než jaké dělají studentovi českému a díky unifikované podobě pro celý svět pochopitelně konkrétní problém nepodají tak, aby mu student perfektně porozuměl. Proto jsou naše učebnice psány českým autorem, který má jak s angličtinou a její výukou velké zkušenosti a tak se i dokáže zaměřit na věci, které dělají problémy českým studentům.

Tak jako u ostatních našich knih, jsme si i u učebnic angličtiny dali záležet na výběru autorů, kteří musí být kvalitní. Především autorka třech učebnic Anglická gramatika, Anglická cvičení a Anglické testy, Mgr. Natálie Bakalářová, patří mezi velmi kvalitní autory. Jistým oceněním a potvrzením kvality učebnice a autora je zařazení knihy Anglická gramatika do knihovny v Cambridge a označení za jeden z nejlépe zpracovaných výkladů anglické gramatiky nebo umístění autorky na prvním místě při náročných překladatelských zkouškách pro britskou policii při jejím několikaletém působení ve Velké Británii.

Další naši autoři jsou např. Mgr. Eva Skálová, která se podílela na tvorbě našich největších slovníků a která se tímto tématem zabývá celý život nebo PhDr. Jan Průcha, DrSc., který je známý naší odborné veřejnosti svými publikacemi v oblasti pedagogiky a psychologie.

Podívat se můžete také na ukázky.

.

Školy, které si objednají jakoukoliv knihu z naší produkce, dostávají automaticky 20% slevu a při nákupu učebnice pro celou třídu (nad 20 ks) neplatí žádné poštovné. Abyste si o učebnicích udělali lepší obrázek, můžete si o nich přečíst v širších anotacích a stáhnout si pro lepší přehled ukázky z těchto knih.