NAVIGACEAKTUALITY

Nakladatelství ARSCI


Nakladatelství ARSCI působí na knižním trhu od června 1991 a patří mezi těch 6 % nakladatelských firem, jejichž činnost je soustavná. Před devatenácti lety vzniklo s cílem věnovat se jak literatuře umělecké, tak naučné a vědecké. (Tomu odpovídá i název, složený z latinských slov ars = umění, scientia = věda).

Naším dlouhodobým edičním programem je hodnotná literatura jak beletristických žánrů českých autorů, klasiků, soudobých uznávaných spisovatelů i výrazných začínajících autorů, tak kvalitní populárněvědné i teoretickyvědné a naučné tituly, učebnice a příručky předních odborníků. Vznikají tak edice jazykových učebnic, literární vědy, historických postav, učebnic o sportu a zdraví atd. O kvalitě naší produkce svědčí příznivé recenze v denním i odborném tisku a v internetových portálech zaměřených na literaturu a knihy.

Klademe důraz na pečlivou redakční práci a na typografickou a předtiskovou přípravu, kterou také zajišťujeme vlastními silami. Grafická a technická redakce zajišťuje společně s externími spolupracovníky kvalitní a dobře řemeslně vypracované knihy.

V kolektivní součinnosti pak funguje následná propagační a odbytová činnost. S našimi novinkami je možné seznámit se v inzertních knižních časopisech a naše knihy jsou relativně často uváděny v přehledech knih v tisku, rozhlasu a televizi. Pravidelně se zúčastňujeme již deset let mezinárodního veletrhu Svět knihy v Praze.

Po dlouhodobých špatných zkušenostech s knižními distributory dáváme přednost přímému obchodnímu kontaktu s knihkupci a čtenáři (zejména elektronickou poštou a internetovými objednávkami). Máme vytvořenu síť stálých knihkupeckých partnerů, se slevou dodáváme knihy také tehdy, je-li objednatelem škola nebo knihovna; jednotlivým čtenářům zasíláme knihy na dobírku. Zboží expedujeme zpravidla týž den, kdy jsme obdrželi objednávku.


VYHLEDÁVÁNÍ


VYDANÉ KNIHY