NAVIGACEAKTUALITY

Literární dílo a soudobá literární věda
AUTOR: Haman, Aleš

Anotace:

Kniha přináší kritický pohled na některé směry soudobé literární vědy a nabízí výhled na možnosti přístupu k literárnímu dílu z hlediska jeho umělecké (poeticky funkční a esteticky významové) výstavby. Východiskem jsou tu různé přístupy literární vědy, od strukturalismu po dekonstruktivismus, od sémiotiky po naratologii, od fenomenologie literárního díla po koncept textu jako interpretačního konstruktu. Kniha nabízí charakteristiku i analýzu různých složek a pojmů s literárním dílem spjatých, jako je autor, žánr, dílo – text – znak, styl a čtenář. Základem výkladu je snaha vymanit dílo ze zajetí relativistických přístupů, které přehlížejí jeho uměleckou integritu a rozpouštějí ji v množině nespecifických hledisek.

Poznámka:
Kniha Literární dílo a soudobá literární věda je sedmým svazkem literárněvědné edice, v které vyšly tyto tituly:
Fejeton Jana Nerudy
Pán příběhů - Prozaik Jiří Kratochvil
Kontexty a konfrontace
Dvojlomná zrcadlení. Dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu.
Příběh vyprávění Viktora Fischla
Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu.
Tragické existenciály Vladimíra Körnera

EDICE: Literární věda a jazykověda
FORMÁT: váz., formát 130x205 mm, 128 s.
ISBN: 978-80-7420-027-4
CENA: Publikace je rozebrána.

RECENZE:
Rozhovor s naším kmenovým autorem, literárním vědcem prof. Alešem Hamanem, který u příležitosti vydání jeho novinky Literární dílo a soudobá literární věda a také jeho životního jubilea s ním vedl šéfredaktor týdeníku Knihy dr. V. Sůva.


VYHLEDÁVÁNÍ


VYDANÉ KNIHY