NAVIGACEAKTUALITY

Kontexty a konfrontace
AUTOR: Haman, Aleš

Anotace:

Soubor literárněvědných studií převážně z let 2004-07 je rozdělen na čtyři části: obecné teoretické stati, literární historie 19. a 20. století a recenze cizích zásadních teoretických prací. Hamanova 18. knižní publikace je jeho čtvrtým titulem v nakl. Arsci a její výjimečnou součástí je autorova bibliografie z let 1957-2009.

Kontexty a konfrontace jsou podstatou práce a denním chlebem literárního historika a kritika, a teprve z kontextů a konfrontací mohou vznikat nové myšlenky v literární teorii. Autor tohoto svazku se může počítat k těm schopným, kteří dovedou propojit tyto samostatné, a přece se podmiňující komponenty literární vědy, a k těm šťastným, kterým jejich pracovní zaujetí splynulo s hlavním předmětem jejich nepřetržitého zájmu. A také k těm, kterým dnes již dvacetiletá doba svobody umožnila nakonec realizovat naplno to, co jim minulý režim upíral. Uspořádání knihy Kontexty a konfrontace odráží celou jmenovanou šíři autorových literárněvědných zájmů a oddílem jeho bibliografie z let 1957–2009 také zachycuje jeho celoživotní dílo.

Poznámka:
Kniha Kontexty a konfrontace je čtvrtým svazkem literárněvědné edice, v které vyšly tyto tituly:
Fejeton Jana Nerudy
Pán příběhů - Prozaik Jiří Kratochvil
Dvojlomná zrcadlení. Dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu.
Příběh vyprávění Viktora Fischla
Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu.
Literární dílo a soudobá literární věda
Tragické existenciály Vladimíra Körnera

EDICE: Literární věda a jazykověda
FORMÁT: váz., formát 130x205 mm, 458 s.
ISBN: 978-80-7420-005-2
CENA: 418 Kč (cena v e-shopu 368 Kč)

VYHLEDÁVÁNÍ


VYDANÉ KNIHY