NAVIGACEAKTUALITY

Duchovní odkaz národů
AUTOR: Wolf, Josef

Anotace:

Kniha je průvodcem dějinami lidských hodnot ve společnosti všech dob a kultur a poskytuje stručný přehled historického úsilí a snažení o zdokonalení lidské společnosti v průběhu minulosti.

Antropologický a kulturně historický pohled je pouze jedním z mnoha na lidské dějiny. Je však netradiční, integrální a shrnující. Neklade si za cíl pojednat o všem a o všech. Některým kulturám je věnováno více prostoru, například Evropě, jiným méně, jako Africe. Například uplynulé dva tisíce let vývoje lidstva jsou tak úzce spjaty s vývojem křesťanství, že nezbývá nežli se pokusit o pohled a hodnocení celkové, souhrnné a globální. Z takovéhoto hlediska se křesťanství jeví jako epochální období v dějinách, které zanechává stopy ve všech směrech lidské činnosti a myšlení. A zde je třeba si povšimnout nejen jeho nesporných přínosů, ale také toho, čemu zejména v Evropě zabránilo a před čím ji ochránilo. V době stěhování národů to byly hlavně nájezdy barbarů, většinou kočovných etnik z asijského východu (Hunové, Avaři, Kumáni, později Arabové, Mongolové a Turci). Žádný z těchto kočovných národů nepřinášel s sebou vyspělejší kulturu, ani vyspělejší společnost a náboženství, ale právě naopak, byly většinou smrtelným nebezpečím a ohrožením pro rodící se evropské a další národy světa.

Křesťanské země se tak staly jedinými ostrovy vzdělanosti, umění a řemesel, duchovní kultury a také sjednocení idejí i států. Křesťanství uspíšilo konec otroctví, nevolnictví a poddanství a vedlo k osvobození člověka z pout hrubého materialismu, k zakotvení mravních zákonů a k myšlenkové jednotě i společné víře v Boha, konečně i k pochopení a uznání zejména duchovních hodnot v lidské společnosti. Autor vtěsnal do jedné knihy vznik a zánik říší a netušil, že za 8 let po vydání tohoto dílu z trilogie o člověku bude opět Evropa čelit stěhování národů.

Poznámka:
Duchovní odkaz národů je třetí knihou volné antropologické quadrilogie Josefa Wolfa, k níž patří námi vydané svazky Antropologie pro každý den, Člověk a jeho pradějiny a Magia naturalis.

Ohlasy čtenářů:

Miloslav Petrusek (sociolog), 27. března 2007:
Upřímně vám děkuji za vaši poslední knihu Duchovní odkaz národů, za smělý synkretický pokus napsaný čtivě a s moudrým nadhledem. Vždy vaše práce čtu rád a mrzí mne, že nenacházejí v české obci adekvátní, třebas i polemický ohlas. Ale to je naše češství, ubohé a malé.

EDICE: Přírodní vědy
FORMÁT: váz., 151x206 mm, 288 s.
ISBN: 978-80-86078-66-3
CENA: 358 Kč (cena v e-shopu 288 Kč

Tato publikace nese v současnosti označení TIP NAKLADATELE.

VYHLEDÁVÁNÍ


VYDANÉ KNIHY