K jazyku českého baroka
Rok vydání: 2009
Formát: brož., 138 x 200 mm, 192 stran
Žánr: Literární věda a jazykověda
Edice: Jazykověda
ISBN: 978-80-7420-003-8
Běžná cena:
228 Kč
Akční cena:
198 Kč
(ušetříte 13 %)
K jazyku českého baroka
Hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity

Slovesné baroko narozdíl od architektonických a uměleckých děl své doby bylo po dlouhý čas opomíjeno a nedoceněno. Teprve doba před koncem 20. století zaznamenala intenzivnější zájem badatelů o toto téma. Vyústěním dlouhodobějšího autorčina zaměření je předkládaná monografie, skládající se ze tří částí. První studie se věnuje pronikání prvků mluvené češtiny do tištěné produkce od počátků až po vrcholné období baroka, druhá a třetí jsou zaměřeny na rozsáhlý Klugarův katechismus, na němž je podrobně popsán pravopis a tisk textu a ­charak­terizována kvantita. Autorka vychází z podrobné excerpce reprezentativních textů různých období baroka.
Bestsellery