Dějiny výtvarného umění USA 1
Rok vydání: 2019
Formát: váz., formát 165x230 mm, 464 s., plnobarevné s fotografiemi
Žánr: Přírodní a společenské vědy
ISBN: 978-80-7420-059-5
Běžná cena:
660 Kč
Akční cena:
580 Kč
(ušetříte 12 %)
Dějiny výtvarného umění USA 1

Vůbec poprvé v českých zemích vycházejí dějiny amerického výtvarného umění knižně. Týkají se ovšem jen bělošské populace, neboť pojednání o kultuře domácího indiánského obyvatelstva by vyžadovalo speciální historicko-etnografickou odbornost. Vedle potřeby zaplnit dosavadní kunsthistorické vakuum je důvodem vzniku této knihy i zjištění vnitřního propojení evropské a americké kultury, jež umožňuje posloupnost výkladu podle základního sledu uměleckých směrů v 19. a na počátku 20. století – od klasicismu přes romantismus, realismus (na půdě USA zvláště rozmanitý, včetně dokumentární ilustrace, žánrových scén, zátiší a zobrazení vztahu člověka a přírody), impresionismus, symbolismus po secesi.


Na rozdíl od zahraničních reprezentativních publikací o umění v Americe je zde zahrnuto i tzv. naivní umění. Výklad vychází z charak­teristiky konkrétních obrazů, z níž je patrné, že umělci mnohdy ve svém projevu přesahovali z jednoho směru do druhého. Zároveň se vyjevují i některé tendence specifické pro americké umění, jak se ukazuje zejména u nového typu realismu v tzv. Popelnicové škole na rozhraní století. Moderna pak osobitě vstřebala podněty z evropských avantgard na počátku 20. věku. Sledují se rovněž určité souvislosti mezi pojetím obrazů a filo­sofickými nebo estetickými názory. Tato knížka je prvním dílem plánované trilogie, v jejíž třetí části mají být samostatné kapitoly o sochařství a architektuře.

Bestsellery
Strach pod Karpaty
Petr Šlik
258 Kč / 238 Kč
Retrokuchařka
Jarmila Lachmannová | Kateřina Bittmanová
348 Kč / 298 Kč