Co si pamatuje (nejen) babička
Rok vydání: 2008
Formát: 32 stran, 297x210 mm
Žánr: Učebnice ekologie pro ZŠ
ISBN: 978-80-86078-89-2
Běžná cena:
95 Kč
Akční cena:
88 Kč
(ušetříte 7 %)
Co si pamatuje (nejen) babička
Tato učebnice spojená s pracovním sešitem pro ekologickou (environmentální) výchovu na 1. stupni ZŠ obsahuje zejména informace, cvičení a úkoly ke dvěma tématům:

a) minulý a budoucí vývoj stavu životního prostředí, zejména krajiny a přírody;
b) globální problémy a souvislosti;


Sada učebnic je koncipována tak, aby obsáhly základní znalosti, dovednosti a postoje z ekologické výchovy, které by se měly děti naučit na 1. stupni ZŠ, a svým pojetím odpovídá cílům RVP ZV, zejména průřezovému tématu „environmentální výchova“. Vzhledem k tomu, že škola může průřezové téma ve svém školním vzdělávacím programu uspořádat různě, je sada učebnic záměrně sestavena tak, aby se dala používat v různých ročnících, v různých předmětech a v libovolném pořadí.

...:: Obsah 4. sešitu ::...

Co si pamatuje (nejen) babička
Historie místa – jak to bylo kdysi, jak to bude v budoucnosti
Co se Martin ještě dozvěděl v knížkách
Jak člověk měnil v historii krajinu u nás i ve světě
Babiččiny fotografie
Cizí krajiny
Výlet v čase – stroj času
Co se změnilo ve světě za posledních 50 let – populace, spotřeba...
Přemýšlíme o budoucnosti
Scénáře budoucnosti

Je jen jedna Země
Jak společnost ovlivňuje přírodu
Propojenost světa
Rostlinné a živočišné invaze
Velká světová společenstva
Význam největších biomů pro náš život
Příklady ohrožení – globální problémy
Nedostatek vody
Snižování druhové rozmanitosti
Ztenčování ozonové vrstvy
Globální změny klimatu
Lidská populace
Kdyby byl svět vesnicí s 1000 obyvatel
Kolik zeměkoulí potřebujeme?
Hra na dobrého hospodáře
Znečištění a odpady
Závěrečné opakování
Poznámka
Tato učebnice je posledním dílem ze čtyřdílné série učebnic environmentální výchovy pro 1. stupeň ZŠ:

S Martinem a Petem širým světem.
Co Anička a Martin dovedou.
Od energie k odpadům
.

Co si pamatuje (nejen) babička, učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu na 1. stupni ZŠ odpovídá pojetí a cílům RVP ZV a byla jí udělena schvalovací doložka MŠMT ČR čj. 16459/2008/22 dne 23. 9. 2008.

Text schvalovací doložky se vztahuje k bezplatnému poskytování učebnic ve smyslu § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Bestsellery
Strach pod Karpaty
Petr Šlik
258 Kč / 238 Kč
Retrokuchařka
Jarmila Lachmannová | Kateřina Bittmanová
348 Kč / 298 Kč