Co Anička a Martin dovedou
Rok vydání: 2008
Formát: 32 stran, 297x210 mm
Žánr: Učebnice ekologie pro ZŠ
ISBN: 80-86078-84-7
Běžná cena:
95 Kč
Akční cena:
88 Kč
(ušetříte 7 %)
Co Anička a Martin dovedou
Tato učebnice spojená s pracovním sešitem pro ekologickou (environmentální) výchovu na 1. stupni ZŠ je zaměřena na rozvíjení praktických znalostí a dovedností pro zacházení s živočichy, rostlinami a přírodou vůbec – např. na péči o domácí zvířata a rostliny, pozorování přírody, práci s přírodními materiály a pomoc přírodě. Je součástí širší sady učebnic věnovaných postupně jednotlivým dalším tématům, zejména:

a) poznávání životního prostředí v našem bezprostředním okolí;
b) ekologicky šetrnému spotřebitelskému a občanskému chování;
c) spolupráci a komunikaci při ochraně životního prostředí.

Sada učebnic je koncipována tak, aby obsáhly základní znalosti, dovednosti a postoje z ekologické výchovy, které by se měly děti naučit na 1. stupni ZŠ, a svým pojetím odpovídá cílům RVP ZV, zejména průřezovému tématu „environmentální výchova“. Vzhledem k tomu, že škola může průřezové téma ve svém školním vzdělávacím programu uspořádat různě, je sada učebnic záměrně sestavena tak, aby se dala používat v různých ročnících, v různých předmětech a v libovolném pořadí.

...:: Obsah 2. sešitu ::...

Zvířata s námi doma
Člověk a pes
Základní životní potřeby
Psí řeč
Člověk a kočka
Další domácí zvířata
Andulka
Morče
Křeček
Zakrslý králík
Kdo s námi ještě může žít
Hospodářská zvířata
Rostliny zahradní, polní a pěstované doma Pobyt v přírodě, náměty pro terénní pozorování
Náměty na práci pro přírodu a řemeslné a výtvarné činnosti s přírodními materiály
Závěrečné opakování
Zahradnická hra
Poznámka
Tato učebnice je druhým dílem ze čtyřdílné série učebnic environmentální výchovy pro 1. stupeň ZŠ:

S Martinem a Petem širým světem.
Od energie k odpadům.
Co si pamatuje (nejen) babička.

Co Anička a Martin dovedou, učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu na 1. stupni ZŠ odpovídá pojetí a cílům RVP ZV, zejména průřezovému tématu environmentální výchova. Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT čj. 29786/2007–22 dne 24. 1. 2008.

Text schvalovací doložky se vztahuje k bezplatnému poskytování učebnic ve smyslu § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Bestsellery
Strach pod Karpaty
Petr Šlik
258 Kč / 238 Kč
Retrokuchařka
Jarmila Lachmannová | Kateřina Bittmanová
348 Kč / 298 Kč