NAVIGACEAKTUALITY

K jazyku českého baroka
AUTOR: Janečková, Marie

Anotace:

Hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity

Slovesné baroko narozdíl od architektonických a uměleckých děl své doby bylo po dlouhý čas opomíjeno a nedoceněno. Teprve doba před koncem 20. století zaznamenala intenzivnější zájem badatelů o toto téma. Vyústěním dlouhodobějšího autorčina zaměření je předkládaná monografie, skládající se ze tří částí. První studie se věnuje pronikání prvků mluvené češtiny do tištěné produkce od počátků až po vrcholné období baroka, druhá a třetí jsou zaměřeny na rozsáhlý Klugarův katechismus, na němž je podrobně popsán pravopis a tisk textu a ­charak­terizována kvantita. Autorka vychází z podrobné excerpce reprezentativních textů různých období baroka.

Poznámka:
Kniha K jazyku českého baroka je prvním svazkem z edice JAZYKOVĚDA. Další díly, které v této edici vyšly, jsou:
Vývoj českého barokního souvětí souřadného
Jazyková dynamika současné publicistiky
Slovesné baroko ve středoevropském prostoru
V Nuznej slávě, v slavnej nouzi. Svět Ondřeje Jakuba Františka de Waldta

EDICE: Literární věda a jazykověda
FORMÁT: brož., formát 138x200 mm, 192 s.
ISBN: 978-80-7420-003-8
CENA: 228 Kč (cena v e-shopu 198 Kč)

VYHLEDÁVÁNÍ


VYDANÉ KNIHY