S Martinem a Petem ?irým světem (J. Kulich, K. Bittmanová)

96 Kč

Učebnice a pracovní se?it ekologie (environmentální výchovy) pro 1. stupeň Z?

Učebnice ve stylu pracovních se?itů, v nich? si děti formou úkolů osvojují a rozvíjejí vztah k lidem, ?ivočichům a rostlinám, k přírodě a ?ivotnímu prostředí. ?áky motivuje k samostatnému studiu jevů okolo nás jak v přírodě, tak i ve společnosti. Tato učebnice umo?ňuje dát výuce o ?ivotním prostředí činnostní charakter, aby si ?áci postupně prakticky i teoreticky osvojili potřebné znalosti, dovednosti a postoje formou různých praktických pozorování, písemných i výtvarných záznamů, samostatného hledání a třídění informací ? např. s pomocí literatury, kterou si sami vyhledají nebo s pomocí internetu.

Sada učebnic je koncipována tak, aby obsáhly základní znalosti, dovednosti a postoje z ekologické výchovy, které by se měly děti naučit na 1. stupni Z?, a svým pojetím odpovídá cílům RVP ZV, zejména průřezovému tématu ?environmentální výchova?. Vzhledem k tomu, ?e ?kola mů?e průřezové téma ve svém ?kolním vzdělávacím programu uspořádat různě, je sada učebnic záměrně sestavena tak, aby se dala pou?ívat v různých ročnících, v různých předmětech a v libovolném pořadí.

...:: Obsah 1. se?itu ::...
?ivotní prostředí je část světa, kde ?ijeme
?ivotní prostředí je místo, kde nejsme sami
Jaké ?ivotní prostředí potřebujeme
Společné potřeby
Podmínky ?ivota
Místa, která máme rádi
Les, louka, rybník a potok...
Přírodní a umělé prostředí
Vzory přímo z přírody
Parky a zahrady
Není les jako les
Po čem ?lapeme
Louka zelená, neposečená...
Vodní svět a kdo tu ?ije
Co ?ije nad a pod hladinou rybníka
Koloběh vody
Závěrečné opakování.

Na učebnice environmentální výchovy poskytujeme ?kolám 20% slevu!

Kniha S Martinem a Petem ?irým světem, učebnice a pracovní se?it pro ekologickou výchovu na 1. stupni Z? odpovídá pojetí a cílům RVP ZV a byla jí udělena schvalovací dolo?ka M?MT ČR čj. 17348/2007?22 dne 16. 8. 2007.

Informovat se mů?ete také e-mailem nebo telefonicky na čísle 251 510 840. Více informací a ukázky ke sta?ení ZDE!


Přidat do košíku:

  • Kód: 9788086078762
  • Hmotnost: 0.18kg


Tento produkt byl přidán dne Úterý 05. červen 2007.

Vaše IP adresa je: 3.227.233.78
Copyright © 2019 Zen Cart. Powered by Zen Cart