Sada učebnic environmentální výchovy pro 1. stupeň Z?

384 Kč

Učebnice environmentální výchovy jsou koncipovány tak, aby obsáhly ve?keré učivo tohoto předmětu na prvním stupni a motivovaly děti co nejvíce k pobytu v přírodě, práci v terénu a bezprostřednímu poznávání prostředí kolem sebe s vyu?itím venkovního areálu ?koly i ?ir?ího okolí. Za cenu jedné bě?né knihy (?kolám zasíláme učebnice s výraznou slevou) mů?e mít ka?dý ?ák svou vlastní sadu čtyř učebnic, které ho budou provázet po celou dobu výuky na prvním stupni a ve které se během seznamování s tímto zajímavým předmětem dozví, ?e ochrana přírody není jen třídění odpadků, ale v?e kolem něho ? příroda, lidé, zvířata, prostředí, ve kterém ka?dodenně ?ije. Učebnice odpovídají pojetí a cílům RVP ZV, zejména průřezovému tématu environmentální výchova a do dne?ního dne jsou stále jedinými učebnicemi environmentální výchovy na českém trhu, kterým byla udělena dolo?ka M?MT. Výklad látky provází úkoly, které ?áci plní (doplňování, dokreslování, diskuse mezi sebou, hraní her).


S Martinem a Petem ?irým světem
Co Anička a Martin dovedou
Od energie k odpadům
Co si pamatuje nejen babička

Učebnice jsou zároveň i pracovním se?item a ka?dá obsahuje metodické pokyny k jejich pou?ití.

AKCE DUBEN 2015

  • 30% sleva při objednávce nad 10 sad
  • 269 Kč / sada plnobarevných učebnic místo 384 Kč
  • učebnice vám za?leme zdarma


Přidat do košíku:


Tento produkt byl přidán dne Čtvrtek 27. únor 2014.

Vaše IP adresa je: 18.232.147.215
Copyright © 2019 Zen Cart. Powered by Zen Cart