O NÁS

Nakladatelství ARSCI působí na kni?ním trhu od června 1991 a patří mezi těch 6 % nakladatelských firem, jejich? činnost je soustavná. Před devatenácti lety vzniklo s cílem věnovat se jak literatuře umělecké, tak naučné a vědecké. (Tomu odpovídá i název, slo?ený z latinských slov ars = umění, scientia = věda).

Na?ím dlouhodobým edičním programem je hodnotná literatura jak beletristických ?ánrů českých autorů, klasiků, soudobých uznávaných spisovatelů i výrazných začínajících autorů, tak kvalitní populárněvědné i teoretickyvědné a naučné tituly, učebnice a příručky předních odborníků. Vznikají tak edice jazykových učebnic, literární vědy, historických postav, učebnic o sportu a zdraví atd. O kvalitě na?í produkce svědčí příznivé recenze v denním i odborném tisku a v internetových portálech zaměřených na literaturu a knihy.

Klademe důraz na pečlivou redakční práci a na typografickou a předtiskovou přípravu, kterou také zaji??ujeme vlastními silami. Grafická a technická redakce zaji??uje společně s externími spolupracovníky kvalitní a dobře řemeslně vypracované knihy.

V kolektivní součinnosti pak funguje následná propagační a odbytová činnost. S na?imi novinkami je mo?né seznámit se v inzertních kni?ních časopisech a na?e knihy jsou relativně často uváděny v přehledech knih v tisku, rozhlasu a televizi. Pravidelně se zúčastňujeme ji? deset let mezinárodního veletrhu Svět knihy v Praze.

Po dlouhodobých ?patných zku?enostech s kni?ními distributory dáváme přednost přímému obchodnímu kontaktu s knihkupci a čtenáři (zejména elektronickou po?tou a internetovými objednávkami). Máme vytvořenu sí? stálých knihkupeckých partnerů, se slevou dodáváme knihy také tehdy, je-li objednatelem ?kola nebo knihovna; jednotlivým čtenářům zasíláme knihy na dobírku nebo s platbou na účet. Zbo?í expedujeme zpravidla tý? den, kdy jsme obdr?eli objednávku.

Vaše IP adresa je: 3.227.233.78
Copyright © 2019 Zen Cart. Powered by Zen Cart