UKÁZKY KE STA?ENÍ

Soubory PDF jsou čitelné programem Adobe Reader (ke sta?ení zde).
Na svůj počítač je stáhnete kliknutím pravým tlačítkem my?i na odkaz a volbou menu Ulo?it cíl jako.

Ukázky slou?í ve smyslu ustanovení licenčních smluv nakladatelských uzavřených s autory k bezúplatné propagaci díla a nakladatel zapovídá jejich jiné u?ití bez jeho souhlasu. Tím není dotčeno právo bezúplatné citace a zpravodajské licence s uvedením jména autora, názvu díla a jména nakladatele (§§ 31 a 34 autorského zákona, zák. č. 121/2000 Sb.)

A někdy taky ne
  / Poezie
Frontispis a titulní strana (50 kB)

s. 22-25 (51 kB): Spi sladce, Láska man?elská (+ obr.)

s. 35-36 (17 kB): Tibe?an, Před bouřkou

s. 44-45 (42 kB): Únava (+obr.)

Doslov a obsah (42 kB)

A? se jaro vrátí
  / Pro děti a mláde?
72 dpi (screen):
Dě?átko (40 kB)

Husopaska (120 kB)

Py?ný macek (46 kB)

Ten ná? pes (40 kB)

600 dpi (e-book):
Dě?átko (109 kB)

Husopaska (334 kB)

Py?ný macek (124 kB)

Ten ná? pes (104 kB)

Anglická cvičení pro gymnázia, střední a jazykové ?koly a 2. stupeň základních ?kol
  / Učebnice
Anglická cvičení - průřez celou knihou komentovaný autorkou knihy


Anglická gramatika. Cvičení a testy, česko-anglický výklad (4. vydání)
  / Jazykové učebnice
Obsah (82 kB)

Výklad (112 kB)

Testy (58 kB)

Anglické testy. Příprava na zkou?ky (3. vydání)
/ Jazykové učebnice
Předmluva (30 kB)

Ukázka z testů i s výsledky (43 kB)

Frázová slovesa (21 kB)

Předlo?ky (27 kB)Cesty skrytosti 
/ Beletrie
Dr. Osud (60 kB)

s. 11-15: Usmívání v Hercynském lese (část) (46 kB)

s. 84-95: Po schodech (část) (46 kB)

s. 151-157: Zeus párty (část) (81 kB)

Doslov (70 kB)

Co Anička a Martin dovedou
/ Učebnice
Jak kočka loví (108 kB)

Morče (119 kB)

Rostliny zahradní, polní a pěstované doma (101 kB)

Puzzle (152 kB)

Kompostování (86 kB)

Zahradnická hra (130 kB)


Co si pamatuje (nejen) babička
/ Učebnice
Co se změnilo ve světě za posledních 50 let...

Hra na dobrého hospodáře

Zneči?tění a odpady

Experiment Max
/ Pro děti a mláde?
s. 5-13: Protr?ený mrak (42 kB)

s. 14-27: Andílek (45 kB)

s. 145-153: Balvan (37 kB)

Faktor Max
/ Pro děti a mláde?
s. 100-104: Dokonalé maskování (38kB)

s. 111-116: Cesty ?těstí (51 kB)

s. 150-157: Hodina strachu (36 kB)

Literatura v průsečíku pohledů. Teorie - historie - kritika
/ Literární věda
z oddílu Teorie, s. 28-36 (45 kB) (Dialektika estetického objektu)
z oddílu Historie, s. 96-103 (44 kB) (Kdy začíná moderna v na?í novodobé literatuře?)
z oddílu Kritika, s. 125-176 (110 kB) (Postmoderna v české próze 1990-2000 a nedůvěra k příběhu, Barokní fenomén v české próze posledního desetiletí, Politika v současné beletrii)
a Ediční poznámka, Jmenný rejstřík, Obsah

Malíř slavného portrétu Josef V. Hellich
/ Beletrie
s. 100-105: kap. VIII. Staňkův salon (40 kB)

s. 113: z kap. IX. Slavný portrét slavné ?eny (13 kB)

s. 141: z kap. XII. Revoluční rok 1848 (30 kB)

s. 185: portrét J. V. Hellicha od L. J. Bernarda (25 kB)

s. 189: z kap. XV. Závěr - foto Markvartovského domu v Hellichově ul. před a po povodni r. 2002 (27 kB)

s. 213-218 z přehledu Hellichovy tvorby (29 kB)

Milenky
/ Poezie
Doslov Ľ Feldeka a obsah (29 kB)

s. 34-38 (21 kB): Kostelníkova milenka, Sochařova milenka, Lékárníkova milenka, Památkářova milenka, Po??ákova milenka

s. 79-80 (14 kB): Kontrolova milenka

Moderní směry ve fyzice / Modern Topics in Physics
/ Přírodní vědy
Obsah a úvod / Contents (36 kB)

Introduction (36 kB)

s. 32-37: z kap. 6. Musílek, L: Ionizující záření v archeometrii a dějinách umění (168 kB)

p. 176-181: from Chap. 6. Musílek, L: Ionizing radiation in archeometry and history of art (119 kB)

s. 57-68: kap. 8. Jelínková, H. - Kluiber, Z.: Aplikace laserů (287 kB)

p. 201-212: Chap. 8. Jelínková, H. - Kluiber, Z.: Laser Applications (190 kB)

s. 115-121: kap 15. Kálal, M.: Komplexní interferometrie (243 kB)

p. 260-266: Chap. 15. Kálal, M.: Complex Interferometry (205 kB)

Nablýskaná krása v kuchyních na?ich prababiček
/ Beletrie
Úvod (21 kB)

Stará inzerce (676 kB)

Barokní kuchyně (411 kB)

Staré recepty (25 kB)

Recepty na pa?tiky (130 kB)

Ukázky starých pečících forem (167 kB)

Od energie k odpadům
/ Učebnice
Obnovitelné zdroje

Pexeso

Vyu?ití a likvidace odpadu

Závěrečné opakování

Odkrytá tajemství podzemních chodeb
/ Beletrie
Jak je tomu jinde

Jak je tomu u nás

Městská podzemí

Plánky podzemíPilates - balanční cvičení (4. vydání)
/ Sport
s. 12-18: Úvod (121 kB)

s. 41-49: Jak cvičit Pilates (89 kB)

s. 81-84: Program balančního cvičení na měkkém míčku (103 kB)

s. 113-117: Zásobník cviků pro náročné (124 kB)

s. 124-130: Zásobník cviků pro náročné (176 kB)

doc. MUDr. M. Tichý, CSc: Slovo lékaře o metodě Pilates (21 kB)

Povídky malostranské (2. vydání)
/ Beletrie
Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku (109 kB)

U tří lilií (93 kB)

Putování za krásami a záhadami jihozápadních Čech
/ Beletrie
Obálka - přední a zadní strana se zálo?kami s anotací knihy a informacemi o autorovi (430 kB)

Obsah knihy (35 kB)

Úvod + podzemí Chvalské (35 kB)

Podzemí ve Vla?imi (302 kB)

Syrový horor na hradě krumlovském (211 kB)

Půvab poetiky. Průvodce pravidly poezie
/ Beletrie
Obálka - přední a zadní strana se zálo?kami s anotací knihy a informacemi o autorovi (410 kB)

Ukázky + věcný a jmenný rejstřík (454 kB)

S Martinem a Petem ?irým světem
/ Učebnice
Les, louka, rybník a potok... (514 kB)

Co lze pozorovat na noční procházce (522 kB)

Vodní svět a kdo tu ?ije (1,1 MB)

Karetní hra kvarteto (304 kB)

Tvarování těla pro mu?e a ?eny (8. vydání)
/ Sport
Obálka (8. vyd.): přední a zadní strana s anotacemi o obsahu knihy a o autorovi (191 kB)

Obálka (3. vyd. a? 6. vyd.): přední a zadní strana s anotacemi o obsahu knihy a o autorovi (243 kB)

Obsah a úvod: s. 5-11 (68 kB)

z kap. Jak tělo funguje: s. 14-17 (92 kB)

ze Zásobníku strečinku a posilování - Hrudník-prsní svaly: s. 105 (74 kB)

ze Zásobníku strečinku a posilování - Hý?ďové a stehenní svaly:
s. 172-173 (113 kB)

s. 184-185 (147 kB)

z kap. Cvičení jako prevence a terapie: s. 254-257 (195 kB)


Zpěvník Abraka dabraka
/ Hudba
30 vteřinové ukázky ve formátu MP3:
Abraka dabraka (Josef Kainar) (478 kB)

Vlak (Jiří ?áček) (476 kB)

Halí, belí (Jiří ?áček) (428 kB)

Zlá kobyla (Jiří ?áček) (432 kB)

Nehoda (Jiří ?áček) (537 kB)

Hokejista (Josef Kainar) (447 kB)

Ukázky ze samotného zpěvníku (681 kB)

Seznam v?ech písniček ze zpěvníku (418 kB)

Vaše IP adresa je: 3.227.233.78
Copyright © 2019 Zen Cart. Powered by Zen Cart