NAVIGACEAKTUALITY

Co Anička a Martin dovedou
AUTOR: Kulich, Jiří | Bittmanová, Kateřina

Anotace:

Tato učebnice spojená s pracovním sešitem pro ekologickou (environmentální) výchovu na 1. stupni ZŠ je zaměřena na rozvíjení praktických znalostí a dovedností pro zacházení s živočichy, rostlinami a přírodou vůbec – např. na péči o domácí zvířata a rostliny, pozorování přírody, práci s přírodními materiály a pomoc přírodě. Je součástí širší sady učebnic věnovaných postupně jednotlivým dalším tématům, zejména:

a) poznávání životního prostředí v našem bezprostředním okolí;
b) ekologicky šetrnému spotřebitelskému a občanskému chování;
c) spolupráci a komunikaci při ochraně životního prostředí.

Sada učebnic je koncipována tak, aby obsáhly základní znalosti, dovednosti a postoje z ekologické výchovy, které by se měly děti naučit na 1. stupni ZŠ, a svým pojetím odpovídá cílům RVP ZV, zejména průřezovému tématu „environmentální výchova“. Vzhledem k tomu, že škola může průřezové téma ve svém školním vzdělávacím programu uspořádat různě, je sada učebnic záměrně sestavena tak, aby se dala používat v různých ročnících, v různých předmětech a v libovolném pořadí.

...:: Obsah 2. sešitu ::...

Zvířata s námi doma
Člověk a pes
Základní životní potřeby
Psí řeč
Člověk a kočka
Další domácí zvířata
Andulka
Morče
Křeček
Zakrslý králík
Kdo s námi ještě může žít
Hospodářská zvířata
Rostliny zahradní, polní a pěstované doma Pobyt v přírodě, náměty pro terénní pozorování
Náměty na práci pro přírodu a řemeslné a výtvarné činnosti s přírodními materiály
Závěrečné opakování
Zahradnická hra

Poznámka:
Tato učebnice je druhým dílem ze čtyřdílné série učebnic environmentální výchovy pro 1. stupeň ZŠ:

S Martinem a Petem širým světem.
Od energie k odpadům.
Co si pamatuje (nejen) babička.

Co Anička a Martin dovedou, učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu na 1. stupni ZŠ odpovídá pojetí a cílům RVP ZV, zejména průřezovému tématu environmentální výchova. Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT čj. 29786/2007–22 dne 24. 1. 2008.

Text schvalovací doložky se vztahuje k bezplatnému poskytování učebnic ve smyslu § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

EDICE: Učebnice
FORMÁT: 32 stran, 297x210 mm
ISBN: 80-86078-84-7
CENA: 95 Kč (cena v e-shopu 88 Kč - pro školy 20% sleva)

UKÁZKY:
Jak kočka loví (108 kB)
Morče (119 kB)
Rostliny zahradní, polní a pěstované doma (101 kB)
Puzzle (152 kB)
Kompostování (86 kB)
Zahradnická hra (130 kB)

VYHLEDÁVÁNÍ


VYDANÉ KNIHY