Bestsellery

Jiří Vaněk


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Estetika v proměnách prožitků (2. vyd.)
Jiří Vaněk
Estetika v proměnách prožitků charakterizuje základní podoby estetické zkušenosti, jako je krása, ošklivost, vznešenost, půvab nebo pitoresk...

PŘÍRODNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY
Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice
Jiří Vaněk
První díl nabízí přehled uměleckých slohů a směrů od antiky po 18. století a představuje umělci a jejich díla, jež zrodil starověk, starokře...

PŘÍRODNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY
Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 2. 19. století
Jiří Vaněk
Druhý díl Dějin umění ve výtvarné kultuře západní tradice poskytuje výklad uměleckých směrů 19. století prostřednictvím charakteristik repre...

PŘÍRODNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY