Bestsellery

Petr Valášek


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Veršování - malé hudební imprese / Versifying - small music impressions
Jiří Pazour | Petr Valášek
Skvělý klavírní improvizátor, profesor Pražské konzervatoře Jiří Pazour a basklarinetista Petr Valášek, člen orchestru Karla Vlacha, uvádějí...

CD A KNIHY O HUDBĚ