Bestsellery

Karel Scheinpflug


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Můj švagr Karel Čapek
Karel Scheinpflug
K memoárové literatuře o spisovateli Karlu Čapkovi se vzpomínky jeho švagra Karla Scheinpfluga řadí s důležitými vlastnostmi: solidní zpraco...

OSOBNOSTI, MEMOÁRY, KORESPONDENCE