Bestsellery

Miroslava Kubatová Pitrová


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Německá komunální politika. Bavorské a saské obce
Miroslava Kubatová Pitrová
Problematika politologických aspektů veřejné správy tvoří jednu z charakteristických oblastí moderní politické vědy, přesto jí není v odborn...

PŘÍRODNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY