Bestsellery

Zdeněk Kluiber


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Nápaditá fyzika
Zdeněk Kluiber
Sborník zajímavostí z fyziky, jehož autory jsou bývalí i současní studenti Gymnázia Christiana Dopplera ve Zborovské ul. v Praze 5, jeho pra...

PŘÍRODNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY
Fyzika před námi
Zdeněk Kluiber
Sborník zajímavostí z fyziky, jehož autory jsou členové Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Kniha obsahuje témata, která se běžně ještě neob...

PŘÍRODNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY
Moderní směry ve fyzice / Modern Topics in Physics
Zdeněk Kluiber
Kolektiv autorů - jaderných fyziků - seznamuje čtenáře, zájemce o fyziku a především studenty středních škol, se zajímavostmi ze svého oboru...

PŘÍRODNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY
Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží
Zdeněk Kluiber
Z doslovu děkana FJFI ČVUT v Praze prof. Ing. M. Havlíčka, DrSc.: "Kniha pojednává o aktuální tematice - vyhledávání talentovaného studenta ...

PŘÍRODNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY
Fyzika a pravděpodobnost
František Fabián | Zdeněk Kluiber
Originální text je věnován vztahu vybraných problémů statistické fyziky a pravděpodobnosti. Patří mezi popularizační publikace, poprvé je zd...

PŘÍRODNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY