Bestsellery

Karel Čapek


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Vám oddaný...
Karel Čapek
Dosud nepublikovaná korespondence Karla Čapka s osobnostmi, jakými byli např. T. G. Masaryk, Edvard Beneš, světoví literáti H. G. Wells, Gal...

OSOBNOSTI, MEMOÁRY, KORESPONDENCE
Tichý hlas. Neznámé i známé texty z roku 1938 (2. vydání)
Karel Čapek
Nově objevené a nepublikované texty potvrzují již známá Čapkova sdělení o okolnostech jeho politického působení v období před a po Mnichovu....

HISTORIE A LITERATURA FAKTU
Duhové fantazie. Prózy a divadelní hry z let 1907–1912
Karel Čapek | Josef Čapek
„Dva chlapci, kteří pouštěli do světa své duhové fantazie“ – tak charakterizovali sami sebe s časovým odstupem autoři próz vycházejících v l...

BELETRIE