Bestsellery

Milan Kálal
Doc. Ing. Milan Kálal, CSc. absolvoval v roce 1976 Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. V letech 1984–87 pobýval na vědecké stáži na Australské národní univerzitě v Canbeře, kde se věnoval měření spontánních magnetických polí v laserovém plazmatu. V polovině devadesátých let byl hostujícím profesorem na univerzitě v Oxfordu, 2001–09 zastával za ČR pozici Principal Investigator v koordinovaném výzkumném projektu řízeném z vídeňské centrály Mezinárodní agentury pro atomovou energii, 2010–14 byl členem Rady Evropské fyzikální společnosti pro laserovou fúzi. Během vědecko-pedagogické činnosti na FJFI nalezl mj. analytické řešení Vlasovovy rovnice pro případ velmi silných elektromagnetických polí a příležitostně se věnoval i hledání fyzikálního modelu gravitačních a setrvačných sil, který obsahuje tato publikace.

Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

O možné fyzikální podstatě gravitačních a setrvačných sil
Milan Kálal
Obecná teorie relativity popisuje gravitační působení pomocí matematické konstrukce diferenciální geometrie a tenzorů, kterými lze určit zak...

PŘÍRODNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY