Bestsellery

Bohumila Junková


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Jazyková dynamika současné publicistiky
Bohumila Junková
V jazyku psané české publicistiky došlo v posledních dvaceti letech k významnému vývoji, který je reakcí na politické, ekonomické a společen...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA