Bestsellery

Josef Julínek


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Malý slovníček horáčtiny
Josef Julínek
Horáčtina je moravské nářečí, kterým mluví obyvatelé zeměpisné oblasti sousedící s Hanou (Drahanská vrchovina), proto se horáčtina hanáčtině...

JAZYKOVÉ UČEBNICE, PŘÍRUČKY A SLOVNÍKY
O Drahanské vrchovině
Josef Julínek
Drahanská vrchovina, zeměpisně navazující na prostějovskou a olomouckou Hanou a táhnoucí se k Boskovicím a Vyškovu, je i útvarem kulturně-hi...

HISTORIE A LITERATURA FAKTU
Politik a kněz Alois Kolísek
Josef Julínek | Karel Sommer
Rodák z Protivanova na Drahanské vrchovině (1868–1931), který pracoval pro česko-slovenskou vzájemnost a při obhajobě práv Slováků vůči Maďa...

OSOBNOSTI, MEMOÁRY, KORESPONDENCE
Pověsti z Drahanské vrchoviny
Josef Julínek | Milan Švihálek
Drahanská vrchovina leží na rozhraní Olomouckého a Jihomoravského kraje, mezi Prostějovem, Boskovicemi a Vyškovem. Těsně se přimyká k Hané, ...

BELETRIE