Bestsellery
Strach pod Karpaty
Petr Šlik
258 Kč / 238 Kč
Retrokuchařka
Jarmila Lachmannová | Kateřina Bittmanová
348 Kč / 298 Kč

Jarmila Alexová
PaedDr. Jarmila Alexová, CSc. (1958-2011) působila v Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vyučovala současnou českou mluvnici. Výzkumnou práci dlouhodobě orientovala na konfrontaci mluveného a psaného jazyka a v posledním desetiletí se badatelsky zaměřovala na jazyk barokní češtiny, především na jeho syntax. Její odborná práce stojí také v základech edice Jazykověda, kterou vydáváme od roku 2009.

Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Vývoj českého barokního souvětí souřadného
Jarmila Alexová
Přestože slovesné baroko, dlouho opomíjené a někdy i zatracované, prožívá v posledních ­letech obnovený intenzivní badatelský zájem, studií ...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA
Slovesné baroko ve středoevropském prostoru
Marie Janečková | Jarmila Alexová | Věra Pospíšilová
Slovesnost českého baroka zůstala na rozdíl od architektury, hudby a výtvarného umění téměř dvě století ve stínu, odsouzená poněkud nesprave...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA
V nuznej slávě, v slavnej nouzi. Svět Ondřeje Jakuba Františka de Waldta.
Marie Janečková | Jarmila Alexová | Věra Pospíšilová
Monografie přibližuje zájemcům o českou barokní tvorbu dílo jihočeského kazatele Ondřeje de Waldta Chválořeč neb kázání na některé svátky a ...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA