Bestsellery

Marie Janečková
Doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. (*1949) vyučuje historickou mluvnici češtiny, dia­lektologii a slovotvorbu na Filozofické fakultě Jihočes­ké univerzity v Českých Budějovicích. Její studie z oboru vývoje jazyka, dialektologie, onomastiky a historické slovotvorby vyšly například v souborných a kolektivních dílech Kulturen an der Grenze/Kultury na hranici (Wien 1995), Český jazyk na přelomu tisíciletí (Praha 1997), Selecta Bohemico-Germanica. Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur (Band 6, Münster–Hamburg–London 2003). V poslední době se badatelsky zaměřuje na češtinu barokního období a publikovala na toto téma řadu dílčích příspěvků (např. v časopisech Studia ­Come­niana et historica nebo Acta onomastica aj.).

Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

K jazyku českého baroka
Marie Janečková
Hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity Slovesné baroko narozdíl od architektonických a uměleckých děl své doby bylo po dlouhý...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA
Slovesné baroko ve středoevropském prostoru
Marie Janečková | Jarmila Alexová | Věra Pospíšilová
Slovesnost českého baroka zůstala na rozdíl od architektury, hudby a výtvarného umění téměř dvě století ve stínu, odsouzená poněkud nesprave...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA
V nuznej slávě, v slavnej nouzi. Svět Ondřeje Jakuba Františka de Waldta.
Marie Janečková | Jarmila Alexová | Věra Pospíšilová
Monografie přibližuje zájemcům o českou barokní tvorbu dílo jihočeského kazatele Ondřeje de Waldta Chválořeč neb kázání na některé svátky a ...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA
Růže prší krásná...
Marie Janečková
Zájemci o českou barokní tvorbu dostávají do rukou novinku autorského kolektivu z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějov...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA