Bestsellery

Václav Holzknecht
Václav Holzknecht se narodil 2. května 1904, den po smrti Antonína Dvořáka. Po maturitě na gymnáziu vystudoval souběžně práva a klavírní oddělení konzervatoře. Dokonce si téhož dne, 27. června 1928, odbyl dopoledne promoci a večer absolventský koncert s orchestrem, na kterém provedl s Českou filharmonií klavírní koncert tehdy velmi ceněného Ernsta Tocha. Až do roku 1942, kdy nastoupil jako profesor na konzervatoři, pak přes den úřadoval na ministerstvu financí a umělecké činnosti se mohl věnovat jen po večerech a v neděli.

Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo
Václav Holzknecht
Poprvé po padesáti letech znovu vychází kniha o životě a díle Jaroslava Ježka a Osvobozeného divadla. Kniha obsahuje nová fakta, která nemoh...

OSOBNOSTI, MEMOÁRY, KORESPONDENCE