Bestsellery

Rüdiger Harnisch (eds.)


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Od tradice k budoucnosti
Alena Jaklová | Rüdiger Harnisch (eds.)
Autory studií obsažených v publikaci Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus uni...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA
Aus der Tradition in die Zukunft
Alena Jaklová | Rüdiger Harnisch (eds.)
er Band Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammen­arbeit...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA