Bestsellery

Martina Halamová
Mgr. Martina Halamová, Ph.D. (* 1975) vyučuje v Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na dějiny české literatury 20. století, je autorkou dvou monografic­kých studií o tvorbě Jaroslava Durycha. Tvorbě Viktora Fischla se věnuje v časopiseckých studiích a při ­přednáškové činnosti v Čechách i v zahraničí (University of London, Sapienza – Università di Roma).

Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Příběh vyprávění Viktora Fischla
Martina Halamová
Příběh vyprávění Viktora Fischla je první literárněvědnou monografií o tvorbě tohoto básníka, spisovatele, čs. diplomata a tajemníka exilové...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA