Bestsellery

Veronika Faktorová


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu
Veronika Faktorová
Monografie srozumitelně a čtivě analyzuje poetiku opomíjeného žánru - cestopisu - v našich zemích a svou hloubkovou sondou do vydaných textů...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA