Bestsellery

Eva Skálová


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Aktuální angličtina. Průřez slovní zásobou
Eva Skálová
Příručka určená čtenářům anglického tisku, překladatelům, učitelům, pracovníkům médií a studentům. Vznikla z excerpce slovní zásoby denního...

JAZYKOVÉ UČEBNICE, PŘÍRUČKY A SLOVNÍKY
Aktuální angličtina 2
Eva Skálová
Příručka obsahuje zcela odlišnou slovní zásobu než předchozí publikace AKTUÁLNÍ ANGLIČTINA Průřez slovní zásobou. Pouze koncepce a struktura...

JAZYKOVÉ UČEBNICE, PŘÍRUČKY A SLOVNÍKY