Bestsellery

Květoslav Chvatík
Doc. PhDr. Květoslav Chvatík, CSc. (*1930) působil ve Filozofickém ústavu ČSAV, od roku 1964 jako docent estetiky přednášel na FF UK a v letech 1970–80 byl bibliografem Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Po odchodu do exilu pracoval na univerzitě v Konstanzi, dnes žije ve Švýcar­sku. Připomeňme jeho podíl na vydání děl Teigeho a Mukařovského, a knihy Strukturalismus a avantgarda (1970), Pohledy na českou literaturu z pta­čí perspektivy (1991), Melancholie a vzdor (1992), Svět románů Milana Kunde­ry (1994), Člověk a struktury (1996), Strukturální estetika (2001) nebo Od avantgardy k druhé moderně (2004).

Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Pán příběhů - Prozaik Jiří Kratochvil
Květoslav Chvatík
Jiří Kratochvil, jehož tvorba je spjata především s Brnem, byl minulým režimem umlčen a teprve po jeho pádu mohl rozvinout svůj talent napln...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA