Bestsellery

Bohuslava Bradbrooková
PhDr. Bohuslava Bradbrooková, D.Phil. (*1922) vystudovala učitelský ústav v rodném Valašském Meziříčí, studia češtiny a angličtiny na Univerzitě Karlově v Praze zakončila v roce 1952 a tehdy se spontánně rozhodla pro exil. Přes Rakousko uprchla do Velké Británie, kde zprvu vyučovala na irském gymnáziu v Droghedě (severně od Dublinu) a v letech 1954–56 využila stipendium k postgraduálnímu studiu na univerzitě v Oxfordu, které zakončila disertací s názvem Karel Čapek and the Western World. Sňatkem s Frankem W. Bradbrookem, docentem anglistiky, v roce 1956 se stala britskou státní příslušnicí. Vyučovala angličtinu (a občas i češtinu a její literaturu) na velšské univerzitě v Bangoru (1965–82) a poté v Cambridgi (1983–2008). Během svého pedagogického působení přispívala odbornými studiemi o české literatuře do anglického časopisu The Slavonic and East European Review a recenzemi nových českých knih do amerického World Literature Today. V newyorské encyklopedii světové literatury 20. století (The Encyclopedia of World Literature in the Twentieth Century) je autorkou hesel P. Bezruč, O. Březina, K. Čapek, J. Hašek, J. S. Machar, J. Wolker). Knižní publikace: Karel Čapek. In Pursuit of Truth, Tolerance and Trust (1998), The Liberating Beauty of Little Things (2000), Osvobozující krása malých věcí (2002), Karel Čapek. Hledání pravdy, poctivosti a pokory (2006), A Handbook of Czech Prose Writing 1940–2005 (2007).

Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Británie - můj osud
Bohuslava Bradbrooková
Ze vzpomínek a korespondence. Česká exilová pedagožka a propagátorka naší literatury ve Velké Británii se vrátila do vlasti a vypráví o s...

OSOBNOSTI, MEMOÁRY, KORESPONDENCE