Bestsellery

Jakub Arbes


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Romaneto v listech. Korespondence z let 1867-1892
Jakub Arbes
Některá jména bývají v našich myslích spjata s určitým místem – Jakub Arbes a Smíchov patří k podobným spojením. Jeho spisovatelská osobnost...

OSOBNOSTI, MEMOÁRY, KORESPONDENCE